СДРУЖЕНИЕ ДЕН - ЯМБОЛ

С ЕВРОПЕЙСКИ ПАРИ УБИХА ПАРКА В ЯМБОЛ

"Искаме парк, а не паркинги", "Кмет-дървояд", "Спрете сечта!"... С тези призиви гражданските инициативи "За чист и зелен Ямбол" и "Имам право да знам" организираха протести и подписка срещу безобразната сеч на здрави многогодишни дървета в ямболския Градски парк през август 2011 г. Сечта се извърши по проект, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г., Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.4-05/2009/ „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда". Според официалната информация от общината, целта на проекта е осигуряване на устойчива и екологична градска среда с по-високо качество на живот и нови възможности за икономическо и социално развитие, чрез подобряване на зелените площи и физическата среда в град Ямбол. В същото време под контрола на заместник-кмета Иван Кърцъков в двата емблематични парка на Ямбол се извърши безобразна сеч на здрави многогодишни дървета. По думите на кмета Георги Славов върху изсечените терени ще бъдат изградени паркинги. 

Проверката установи, че сечта не е консултирана с еколога на общината Надя Горанова. Маркирането е поверено на общинска служителка, която не е еколог или лесовъд. По време на протеста на 2 септември стана ясно, че се наемат случайни автомобили, които извозват ценната дървесина уж към складовете на общината. Дърветата обаче се товарят на камионите в отсъствието на общински служители, което създава предпоставки за злоупотреби.  Протестът на гражданите обаче беше пресечен от четири полицейски патрула, изпратени по сигнал от секачите.

Същия ден политици от Ямбол, сигнализирани от граждани, внесоха официални сигнали до Окръжна прокуратура и Областна дирекция на МВР-Ямбол за извършени нарушения при реализацията на проекта с европейски пари. "На практика в момента унищожаваме зеленината, за да я продадем като дървесина. После ще искаме европейците да ни дадат пари за залесяване. Съмнявам се, че ще получим финансирането по този проект и няма да се налагаме да връщаме пари, както по предишни проекти, за които срещу кмета Георги Славов има образувани съдебни дела за злоупотреби", коментираха гражданите.  

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info